Editors' words for the Special issue on the environmental changes over the Tibetan Plateau
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

T. Yao

Deliang Chen

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Göteborgs universitet

B. Xu

Chinese Science Bulletin

1001-6538 (ISSN)

Vol. 60 3023-3024

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap