Backcasting - a framework for Strategic Planning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

John Holmberg

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Karl-Henrik Robèrt

International Journal of Sustainable Development, World Ecology

Vol. 7 291-308

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07