The societal metabolism.
Kapitel i bok, 2005

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06