The societal metabolism.
Kapitel i bok, 2005

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

H. Brattebö (ed), Introduction to industrial ecology, MIT Press

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13