Imaging and manipulation of adsorbed lipid vesicles by an AFM tip: Experiment and Monte Carlo simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kristian Dimitrievski

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Michael Zäch

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Vol. 47 2 115-125

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06