Adsorption and spontaneous rupture of vesicles composed of lipids of two types
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kristian Dimitrievski

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

Vol. 22 8 3477-3480

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06