Critical action research
Kapitel i bok, 2014

Författare

Tony Huzzard

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Y. Johansson

Lunds universitet

Critical Management Research: Reflections from the Field

81-100
9781446288610 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.4135/9781446288610.n5

ISBN

9781446288610

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02