Investigations of time delays in microwave breakdown initiation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

D. Dorozhkina

V.E. Semenov

T. Olsson

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Ulf Jordan

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

L. Lapierre

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Physics of Plasmas

Vol. 13 013506-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06