H-harmonic Maaß-Jacobi forms of degree 1
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Martin Raum

Max-Planck-Gesellschaft

Research in the Mathematical Sciences

2197-9847 (ISSN)

Vol. 2 34-

Ämneskategorier

Matematik

Geometri

DOI

10.1186/s40687-015-0032-y

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-10