Harmonic Maass-Jacobi forms with singularities and a theta-like decomposition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Martin Raum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Olav Richter

Kathrin Bringmann

Transactions of the American Mathematical Society

0002-9947 (ISSN) 1088-6850 (eISSN)

Vol. 367 9 6647-6670

Ämneskategorier

Matematik

Geometri

DOI

10.1090/S0002-9947-2015-06418-6

Mer information

Skapat

2017-10-07