Understanding market definition, relevant market and significant market power (SMP) frameworks in the EU
Kapitel i bok, 2015

Författare

Chatchai Kongaut

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence

339-369
9781784710040 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.4337/9781784710040.00028

ISBN

9781784710040

Mer information

Skapat

2017-10-07