Influence of Human Model Appearance on Observer Ergonomic Assessment
Paper i proceeding, 2005

virtual ergonomics

appearance

manikins

Författare

Dan Lämkull

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Proceedings of 37th Annual Conference of Nordic Ergonomics Society

77-81
82-995747-1-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

82-995747-1-4

Mer information

Skapat

2017-10-07