Proceedings of the 7th International Workshop on Social Software Engineering
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Imed Hammouda

Göteborgs universitet

Alberto Sillitti

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4503-3818-9

Mer information

Skapat

2017-10-10