Proceedings Of Math On The Rocks Shape Analysis Workshop In Grundsund
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Klas Modin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Stefan Sommer

Ämneskategorier

Matematik

Geometri

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.5281/zenodo.33558

Mer information

Skapat

2017-10-08