Materialfasader och förpackningar vid manuell montering i japansk och svensk fordonsindustri
Övrigt konferensbidrag, 2005

Utformningen av materialexponeringen i manuella monteringssystem med valet av förpackningar och materialfasader är viktigt för resursförbrukningen. Denna fallstudie visar på en jämförelse mellan svensk och japansk praxis när det gäller materialhantering på arbetsstationer. Den japanska praxisen innebär generellt mindre förpackningar som är komponent- och montörsanpassade, vilka är placerade i materialfasader som är annorlunda utformade jämfört med svensk industri idag. Fokus har varit att studera effekterna på resursförbrukningen genom en förändring av förpackningarnas utformning och materialexponering. De studerade faktorerna har enbart varit materialhanteringsrelaterade inom arbetsstationen; materialfasadernas längd- och ytbehov, montörers gångavstånd, tidsförbrukning för materialhantering och fysisk belastning i anslutning till plock ur materialförpackningar. Vi kan konstatera att vår studie visar på stora effektiviseringspotentialer för den svenska industrin genom en annorlunda och japaninspirerad utformning av materialhanteringen inom manuella produktions-system.

Författare

K. U. Edberg

P Neumann

Lars Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Kvalitet och effektivitet i hela försörjningskedjan, Proceedings of PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2005, Borås, Ekwall, D., ed., Högskolan i Borås and PLAN Föreningen för produktionslogistik

73-94

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06