Energy storytelling through annotating everyday life
Paper i proceeding, 2014

Författare

Dan Lockton

Sara Renström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Flora Bowden

Ulrike Rahe

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Clare Brass

Rama Gheerawo

Behave Energy Conference 2014

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07