Narrating energy through annotating everyday life
Paper i proceeding, 2014

Författare

Dan Lockton

Sara Renström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Flora Bowden

Ulrike Rahe

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Clare Brass

Rama Gheerawo

Royal Geographical Society 2014 Annual International Conference

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07