Time as a key issue for enhanced cooperation between engineering and ergonomics
Paper i proceeding, 2001

Production ergonomics

Produktionsergonomi

Författare

R Wells

S-E Mathiassen

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Fourth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS), September 30-October 04

238-

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06