Dela[d] Stad – Stadsbyggande och segregation I-V
Rapport, 2015

Författare

Ann Legeby

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7595-804-0

Mer information

Skapat

2017-10-08