Can one hear the corners of a drum
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Z. Lu

Julie Rowlett

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Oxford University Press Blog

Ämneskategorier

Matematik

Geometri

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13