Can one hear the corners of a drum
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Z. Lu

Julie Rowlett

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Geometri

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07