Rhodium roles
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Lars Öhrström

Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Nature Chemistry

1755-4330 (ISSN) 1755-4349 (eISSN)

Vol. 8 90-

Ämneskategorier

Kemi