Rhodium roles
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Nature Chemistry

1755-4330 (ISSN) 1755-4349 (eISSN)

Vol. 8 1 90-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08