Surface-enhanced Raman scattering and fluorescence near metal surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Teknisk fysik

H.X. Xu

Mikael Käll

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Physical Review B

Vol. 72 035427-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07