Vad hindrar respektive möjliggör tät och blandad stadsutveckling?
Rapport, 2015

Diskussionen om framtidens hållbara och mer resursvänliga samhälle tar ofta sikte på den täta och funktionsblandade staden. Men om många kan vara överens om principerna, så visar sig den så kallade blandstaden svår att definiera mer precist. Vad innebär en tät och blandad stad, och hur ser förutsättningarna ut för att genomföra den?

Samhällsplanering

blandstad

stadsbyggnad

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Anna-Johanna Klasander

Chalmers, Arkitektur

Erik Linn

Chalmers, Arkitektur

Jonas Tornberg

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-08