Vad hindrar respektive möjliggör tät och blandad stadsutveckling?
Report, 2015

Diskussionen om framtidens hållbara och mer resursvänliga samhälle tar ofta sikte på den täta och funktionsblandade staden. Men om många kan vara överens om principerna, så visar sig den så kallade blandstaden svår att definiera mer precist. Vad innebär en tät och blandad stad, och hur ser förutsättningarna ut för att genomföra den?

Samhällsplanering

blandstad

stadsbyggnad

Author

Anders Hagson

Chalmers, Architecture

Anna-Johanna Klasander

Chalmers, Architecture

Erik Linn

Chalmers, Architecture

Jonas Tornberg

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

More information

Created

10/8/2017