Human System Interface Design for Team Work in Complex Process Control
Paper i proceeding, 2006

human factors

process control

alarm system

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

The 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference, Hämeenlinna, Finland

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Mer information

Skapat

2017-10-07