Design of alarm systems in different complex control settings
Övrigt konferensbidrag, 2006

alarm system

human factors

process control

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Annual Meeting of Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. Sheffield, UK

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Mer information

Skapat

2017-10-07