Using Enhanced Cognitive Walkthrough as a Usability Evaluation Method for Medical Equipment
Paper i proceeding, 2006

Cognitive Walkthrough

Usability

Medical Equipment

Human Error

Methodological Research

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

International Ergonomics Association Conference in Maastricht, the Netherlands

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07