Design of User Friendly Insulin Pumps for Diabetics
Paper i proceeding, 2006

Usability

Medical technology

Interface design

Insulin pumps

Författare

Maria Eriksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

The 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference, Hämeenlinna, Finland

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07