Insulin Pumps Better Adapted for Diabetics' Every Day Life
Poster (konferens), 2006

Usability

Interface design

Insulin pumps

Medical technology

Författare

Maria Eriksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

International Ergonomics Association Conference in Maastricht, the Netherlands

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07