Algorithmic Agency in Information Systems: Research Opportunities for Data Analytics of Digital Traces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Jonas Andersen

Göteborgs universitet

Rikard Lindgren

Göteborgs universitet

Lindberg Aron

Lisen Selander

Göteborgs universitet

Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences

1530-1605 (ISSN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10