Microwave hyperthermia treatment of head and neck tumors
Poster (konferens), 2014

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Pegah Takook

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Cristina Rigato

Chalmers, Signaler och system

Johanna Gellermann

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of AntennEMB 2014

Ämneskategorier

Medicinsk apparatteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08