Large basis ab initio shell model investigation of 9Be and 11Be
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christian Forssen

P. Navrátil

W. E. Ormand

E. Caurier

Physical Review C

Vol. 71 044312-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07