Christian Forssén

Professor vid Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Christian Forssén är Professor i teoretisk fysik vid avdelningen för Subatomär, högenergi- och plasmafysik på Institutionen för fysik. Han är ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samfundet och är invald hedersmedlem i American Physical Society.

Christian forskar inom teoretisk kärn- och partikelfysik. Han studerar bland annat egenskaperna hos neutronstjärnor och hur de förhåller sig till annan kärnmateria, samt hur vi kan använda kärnfysikaliska processer för att förstå mer om vårt universum, till exempel förekomsten av mörk materia? Christians forskningsverktyg är teoretiska metoder (som effektiv fältteori och kvantmekanisk mångkropparsteori), Bayesiansk statistik samt avancerade beräkningar.

Läs mer om Christians forskning på hemsidan för forskargruppen https://www.tsp.chalmers.se/ (på engelska).

Källa: chalmers.se
Image of Christian Forssén

Visar 106 publikationer

2024

Nuclear-matter saturation and symmetry energy within Δ -full chiral effective field theory

Weiguang Jiang, Christian Forssén, Tor Djärv et al
Physical Review C. Vol. 109 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Inference of the low-energy constants in Δ -full chiral effective field theory including a correlated truncation error

Isak Svensson, Andreas Ekström, Christian Forssén
Physical Review C. Vol. 109 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Emulating ab initio computations of infinite nucleonic matter

Weiguang Jiang, Christian Forssén, Tor Djärv et al
Physical Review C. Vol. 109 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

The importance of few-nucleon forces in chiral effective field theory

Chieh-Jen Yang, Andreas Ekström, Christian Forssén et al
European Physical Journal A. Vol. 59 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

What is ab initio in nuclear theory?

Andreas Ekström, Christian Forssén, G. Hagen et al
Frontiers in Physics. Vol. 11
Reviewartikel
2023

First observation of 28O

Y. Kondo, N. L. Achouri, H. A. Falou et al
Nature. Vol. 620 (7976), p. 965-970
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Editorial: Uncertainty quantification in nuclear physics

Maria Piarulli, Evgeny Epelbaum, Christian Forssén
Frontiers of Physics. Vol. 11
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2023

Bayesian analysis of chiral effective field theory at leading order in a modified Weinberg power counting approach

Oliver Thim, Eleanor May, Andreas Ekström et al
Physical Review C. Vol. 108 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Posterior predictive distributions of neutron-deuteron cross sections

Sean Miller, Andreas Ekström, Christian Forssén
Physical Review C. Vol. 107 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Bayesian estimation of the low-energy constants up to fourth order in the nucleon-nucleon sector of chiral effective field theory

Isak Svensson, Andreas Ekström, Christian Forssén
Physical Review C. Vol. 107 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Ab initio predictions link the neutron skin of Pb-208 to nuclear forces

Baishan Hu, Weiguang Jiang, Takayuki Miyagi et al
Nature Physics. Vol. 18 (10), p. 1196-1200
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Bayesian parameter estimation in chiral effective field theory using the Hamiltonian Monte Carlo method

Isak Svensson, Andreas Ekström, Christian Forssén
Physical Review C. Vol. 105 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Wave-packet continuum discretisation for nucleon-nucleon scattering predictions

Sean Miller, Andreas Ekström, Christian Forssén
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. Vol. 49 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Bayesian probability updates using sampling/importance resampling: Applications in nuclear theory

Weiguang Jiang, Christian Forssén
Frontiers in Physics. Vol. 10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Nuclear physics uncertainties in light hypernuclei

Daniel Gazda, Thiri Yadanar Htun, Christian Forssén
Physical Review C. Vol. 106 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Bayesian predictions for A=6 nuclei using eigenvector continuation emulators

Tor Djärv, Andreas Ekström, Christian Forssén et al
Physical Review C. Vol. 105 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Nuclear ab initio calculations of He-6 beta-decay for beyond the Standard Model studies

Ayala Glick-Magid, Christian Forssén, Daniel Gazda et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 832
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Systematic Nuclear Uncertainties in the Hypertriton System

Thiri Yadanar Htun, Daniel Gazda, Christian Forssén et al
Few-Body Systems. Vol. 62 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Power counting in chiral effective field theory and nuclear binding

Chieh-Jen Yang, Andreas Ekström, Christian Forssén et al
Physical Review C. Vol. 103 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Charge radii of exotic potassium isotopes challenge nuclear theory and the magic character of N = 32

Agota Koszorús, X. F. Yang, Weiguang Jiang et al
Nature Physics. Vol. 17 (4), p. 439-443
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Normal-ordering approximations and translational (non)invariance

Tor Djärv, Andreas Ekström, Christian Forssén et al
Physical Review C. Vol. 104 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Rigorous constraints on three-nucleon forces in chiral effective field theory from fast and accurate calculations of few-body observables

S. Wesolowski, Isak Svensson, Andreas Ekström et al
Physical Review C. Vol. 104 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Accurate bulk properties of nuclei from A=2 to infinity from potentials with Delta isobars

Weiguang Jiang, Andreas Ekström, Christian Forssén et al
Physical Review C. Vol. 102 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Finite-size effects in heavy halo nuclei from effective field theory

EMIL RYBERG, Christian Forssen, D. R. Phillips et al
European Physical Journal A. Vol. 56 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Quantifying uncertainties in nuclear matrix elements for dark matter searches

Daniel Gazda, Christian Forssen, Riccardo Catena
AIP Conference Proceedings. Vol. 2165
Paper i proceeding
2019

Bayesian optimization in ab initio nuclear physics

Andreas Ekström, Christian Forssen, Christos Dimitrakakis et al
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. Vol. 46 (9)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Large-scale exact diagonalizations reveal low-momentum scales of nuclei

Christian Forssen, Boris Karlsson, Håkan T Johansson et al
Physical Review C. Vol. 97 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Ab initio no-core solutions for Li-6

Ik Jae Shin, Youngman Kim, Pieter Maris et al
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. Vol. 44 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Three-Body Halo States in Effective Field Theory: Renormalization and Three-Body Interactions in the Helium-6 System

EMIL RYBERG, Christian Forssen, Lucas Platter
Few-Body Systems. Vol. 58 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Ab initio nuclear response functions for dark matter searches

Daniel Gazda, Riccardo Catena, Christian Forssen
Physical Review D. Vol. 95 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Uncertainty Analysis and Order-by-Order Optimization of Chiral Nuclear Interactions

Boris Karlsson, A. Ekstrom, Christian Forssen et al
Physical Review X. Vol. 6 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Fast and Accurate Evaluation of Wigner 3j, 6j, and 9j Symbols Using Prime Factorization and Multiword Integer Arithmetic

Håkan T Johansson, Christian Forssen
SIAM Journal of Scientific Computing. Vol. 38 (1), p. A376-A384
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Range corrections in proton halo nuclei

EMIL RYBERG, Christian Forssen, H. W. Hammer et al
Annals of Physics. Vol. 367, p. 13-32
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Uncertainty quantification for proton-proton fusion in chiral effective field theory

B. Acharya, Boris Karlsson, Andreas Ekström et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 760, p. 584-589
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Neutron and weak-charge distributions of the Ca-48 nucleus

G. Hagen, A. Ekstrom, Christian Forssen et al
Nature Physics. Vol. 12 (2), p. 186-190
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Experimental study of the O-15(2p, gamma) Ne-17 cross section by Coulomb Dissociation for the rp process

J. Marganiec, F. Wamers, F. Aksouh et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 665 (1)
Paper i proceeding
2015

Quantum magnetism in strongly interacting one-dimensional spinor Bose systems

A. Dehkharghani, A. G. Volosniev, Jonathan Lindgren et al
Scientific Reports. Vol. 5
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Statistical uncertainties of a chiral interaction at next-to-next-to leading order

A. Ekstrom, Boris Karlsson, K. A. Wendt et al
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. Vol. 42 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Strongly Interacting Few-Fermion Systems in a Trap

Christian Forssen, Rikard Lundmark, Jimmy Rotureau et al
Few-Body Systems. Vol. 56 (11-12), p. 837-844
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Infrared length scale and extrapolations for the no-core shell model

K. A. Wendt, Christian Forssen, T. Papenbrock et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 91 (6), p. Art. no. 061301-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Accurate nuclear radii and binding energies from a chiral interaction

A. Ekstrom, G. R. Jansen, K. A. Wendt et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 91 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Tunneling theory for tunable open quantum systems of ultracold atoms in one-dimensional traps

Rikard Lundmark, Christian Forssen, Jimmy Rotureau
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 91 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Fermionization of two-component few-fermion systems in a one-dimensional harmonic trap

E. J. Lindgren, Jimmy Rotureau, Christian Forssen et al
New Journal of Physics. Vol. 16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Microscopic description of translationally invariant core+N+N overlap functions

DANIEL SÄÄF, Christian Forssen
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 89 (1), p. 011303-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Ab initio no core full configuration approach for light nuclei

Youngman Kim, Ik Jae Shin, Pieter Maris et al
Chiral Symmetry in Hadrons and Nuclei, p. 78-85
Kapitel i bok
2014

Ab initio no core full configuration approach for light nuclei

Youngman Kim, Ik Jae Shin, Pieter Maris et al
International Journal of Modern Physics E. Vol. 23 (7), p. Article no. 1461004 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Effective field theory for proton halo nuclei

EMIL RYBERG, Christian Forssen, H. W. Hammer et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 89 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

STUDY OF THE O-15(2p,gamma)Ne-17 CROSS SECTION BY COULOMB DISSOCIATION OF Ne-17 FOR THE rp PROCESS OF NUCLEOSYNTHESIS

F. Aksouh, Y. Aksyutina, T. Aumann et al
Acta Physica Polonica, Series B.. Vol. 45 (2), p. 229-234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Exclusive measurements of nuclear breakup reactions of 17Ne

F. Wamers, J. Marganiec, F. Aksouh et al
EPJ Web of Conferences. Vol. 66
Paper i proceeding
2014

Constraining low-energy proton capture on beryllium-7 through charge radius measurements

EMIL RYBERG, Christian Forssen, H. W. Hammer et al
European Physical Journal A. Vol. 50 (11), p. 170-182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Optimized Chiral Nucleon-Nucleon Interaction at Next-to-Next-to-Leading Order

A. Ekstrom, G. Baardsen, Christian Forssen et al
Physical Review Letters. Vol. 110 (19), p. Art. no. 192502-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Living on the edge of stability, the limits of the nuclear landscape

Christian Forssen, G. Hagen, M. Hjorth-Jensen et al
Physica Scripta. Vol. T152 (T152), p. 014022-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Systematics of 2+ states in C isotopes from the no-core shell model

Christian Forssen, R. Roth, P. Navratil
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. Vol. 40 (5), p. 055105-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Excited-state transition-rate measurements in C-18

P. Voss, T. Baugher, D. Bazin et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 86 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Reorientation-effect measurement of the (2+ 1 Eˆ22+ 1) matrix element in 10Be

J. N. Orce, T. E. Drake, M. K. Djongolov et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 86 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Coulomb breakup of 17Ne from the viewpoint of nuclear astrophysics

J. Marganiec, F. Aksouh, Y. Aksyutina et al
Proceedings of Science
Paper i proceeding
2012

Structure of C-16: Testing shell model and ab initio approaches

M. Petri, S. Paschalis, R. M. Clark et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 86 (4), p. Art. no. 044329-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The ab initio No-Core Shell Model and Light Nuclei

Christian Forssen, P. Navratil, S. Quaglioni
Few-Body Systems. Vol. 49 (1-4), p. 11-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The similarity renormalization group for three-body interactions in one dimension

O. Åkerlund, E. J. Lindgren, J. Bergsten et al
European Physical Journal A. Vol. 47 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

The unbound isotopes He-9,He-10

Håkan T Johansson, Yuliya Aksyutina, T. Aumann et al
Nuclear Physics A. Vol. 842 (1-4), p. 15-32
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Three-body correlations in the decay of He-10 and Li-13

Håkan T Johansson, Yuliya Aksyutina, T. Aumann et al
Nuclear Physics A. Vol. 847 (1-2), p. 66-88
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Resonance parameters of the first 1/2+ state in 9Be and astrophysical implications

O. Burda, P. von Neumann-Cosel, A. Richter et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 82 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Charge radii and electromagnetic moments of Li and Be isotopes from the ab initio no-core shell model

Christian Forssen, E. Caurier, P. Navrátil
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 79 (2), p. 021303(R)-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Effective-interaction approach to the many-boson problem

J Christensson, Christian Forssen, S Åberg et al
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics. Vol. 79 (1), p. 012707-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Properties of the 7He ground state from 8He neutron knockout

Yuliya Aksyutina, Håkan T Johansson, T. Aumann et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 679 (3), p. 191 - 196
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

The Ab Initio No-core Shell Model

Christian Forssen, J Christensson, P. Navrátil et al
Few-Body Systems. Vol. 45 (2), p. 111-
Paper i proceeding
2009

Precise branching ratios to unbound 12C states from 12N and 12B [beta]-decays

S. Hyldegaard, Christian Forssen, C. A. Diget et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 678 (5), p. 459 - 464
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

The [sup 14]C(n,gamma) cross section between 10 keV and 1 MeV

R. Reifarth, M. Heil, Christian Forssen et al
Physical Review C (Nuclear Physics). Vol. 77 (1), p. 015804-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Converging sequences in the ab initio no-core shell model

Christian Forssen, J. P. Vary, E. Caurier et al
Physical Review C (Nuclear Physics). Vol. 77 (2), p. 024301-6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Lithium isotopes beyond the drip line

Yu Aksyutina, Håkan T Johansson, P. Adrich et al
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. Vol. 666 (5), p. 430-434
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Surrogate reactions: the Weisskopf-Ewing approximation and its limitations

J. Escher, L. A. Bernstein, J. Burke et al
Proceedings of the International Conference on Nuclear Data for Science and Technology, April 22-27, 2007, Nice, France, editors O.Bersillon, F.Gunsing, E.Bauge, R.Jacqmin, and S.Leray, EDP Sciences, p. 325-329
Paper i proceeding
2007

Determining neutron capture cross sections via the surrogate reaction technique

Christian Forssen, F. S. Dietrich, J. Escher et al
Physical Review C - Nuclear Physics. Vol. 75 (5), p. 055807-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Surrogate nuclear reaction methods for astrophysics

J. Escher, F. S. Dietrich, Christian Forssen
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. Vol. 261, p. 1075-1078
Paper i proceeding
2007

Systematic investigation of the drip-line nuclei 11Li and 14Be and their unbound subsystems 10Li and 13Be

H. Simon, Mikael Meister, T. Aumann et al
Nuclear Physics A. Vol. 791 (3-4), p. 267-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Surrogate Nuclear Reactions - An Indirect Approach to Compound-Nucleus Reactions

J. Escher, L. Ahle, L. A. Bernstein et al
Acta Phys. Hung. A. Vol. 25, p. 211-218
Paper i proceeding
2006

Compound-nuclear reactions via Surrogate measurements

Christian Forssen, F.S. Dietrich, J. Escher et al
Proceedings of Science, PoS(NIC-IX), p. 224-
Paper i proceeding
2006

Cross sections of light-ion reactions calculated from ab initio wave functions

Christian Forssen, P. Navrátil, W.E. Ormand et al
Proceedings of Science, PoS(NIC-IX), p. 041-
Paper i proceeding
2006

Direct measurement of stellar neutron capture rates of 14C and comparison with the Coulomb breakup method

R. Reifarth, M. Heil, R. Plag et al
Proceedings of Science, PoS(NIC-IX), p. 223-
Paper i proceeding
2005

Structure of neutron-rich oxygen isotopes

D. Cortina-Gil, J. Fernandez-Vazquez, T. Aumann et al
J. Phys. G. Vol. 31, p. S1629-S1632
Paper i proceeding
2005

Surrogate nuclear reactions: An indirect method for determining reaction cross sections

J. Escher, L. Ahle, L. Bernstein et al
J. Phys. G. Vol. 31, p. S1687-S1690
Paper i proceeding
2005

One-neutron knockout of O-23

D. Cortina-Gil, J. Fernandez-Vazquez, T. Aumann et al
European Physical Journal A. Vol. 25, p. 343-346
Paper i proceeding
2005

Surrogate Nuclear Reactions and the origin of the heavy elements

J. Escher, L. Ahle, L. Bernstein et al
Nucl. Phys. A. Vol. 758, p. 86-89
Paper i proceeding
2005

Ab initio no-core shell model calculations using realistic two- and three-body interactions

P. Navrátil, W. E. Ormand, Christian Forssen et al
Euro. Phys. Jour. A. Vol. 25, p. 481-484
Paper i proceeding
2005

One-neutron knockout of 23O

D. Cortina-Gil, J. Fernandez-Vazquez, T. Aumann et al
European Physical Journal A. Vol. 25 (SUPPL. 1), p. 343-346
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Large basis ab initio shell model investigation of 9Be and 11Be

Christian Forssen, P. Navrátil, W. E. Ormand et al
Physical Review C. Vol. 71, p. 044312-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Theoretical challenges of determining low-energy neutron-capture cross sections via the Surrogate Technique

Christian Forssen, L. Ahle, L. A. Bernstein et al
Nucl. Phys. A. Vol. 758, p. 130-133
Paper i proceeding
2005

Determining neutron capture cross sections with the Surrogate Reaction Technique: Measuring decay probabilities with STARS

J.A. Church, L. Ahle, L.A. Bernstein et al
Nucl. Phys. A. Vol. 758, p. 126-129
Paper i proceeding
2004

Shell Structure of the Near-Dripline Nucleus 23O

D. Cortina-Gil, J. Fernandez-Vazquez, T. Aumann et al
Phys. Rev. Lett.. Vol. 93, p. 062501-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Two- and three-body correlations: breakup of halo nuclei

H. Simon, T. Aumann, M. J. G. Borge et al
Nucl. Phys. A. Vol. 734, p. 17-21
Paper i proceeding
2003

Nuclear and Coulomb breakup of 8B

D. Cortina-Gil, J. Fernandez-Vazquez, F. Attallah et al
Nucl. Phys. A. Vol. 720, p. 3-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

High-energy breakup of 8B

Mikael Meister, D. Cortina-Gil, J. Fernandez-Vazquez et al
Nucl. Phys. A. Vol. 718, p. 431-433
Paper i proceeding
2003

Analytical studies of 8B electromagnetic dissociation

Christian Forssen, V.D. Efros, Natalia Shulgina et al
Nucl. Phys. A. Vol. 718, p. 434-436
Paper i proceeding
2003

Radiative capture and electromagnetic dissociation involving loosely bound nuclei: The 8B example

Christian Forssen, N. B. Shul'gina, Mikhail Zhukov
Phys. Rev. C. Vol. 67, p. 045801-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Hyperfine structure of heavy hydrogen-like ions

P. Beiersdorfer, J. R. Crespo López-Urrutia, S. B. Utter et al
Nucl. Inst. Meth. Phys. B. Vol. 205, p. 62-65
Paper i proceeding
2002

Analytical E1 strength functions of two-neutron halo nuclei: the 6He example

Christian Forssen, V. D. Efros, Mikhail Zhukov
Nucl. Phys. A. Vol. 697, p. 639-654
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Experimental evidence for the 8B ground state configuration

D. Cortina-Gil, K. Markenroth, F. Attallah et al
Phys. Lett. B. Vol. 529, p. 36-41
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Analytical approach to electromagnetic processes in loosely bound nuclei: application to 8B

Christian Forssen, Natalia Shulgina, Mikhail Zhukov
Phys. Lett. B. Vol. 549, p. 79-84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Evidence for a new low-lying resonance state in 7He

Mikael Meister, K. Markenroth, D. Aleksandrov et al
Phys. Rev. Lett.. Vol. 88 (10), p. 102501-(4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Analytical E1 strength functions of two-neutron halo nuclei: 11Li and 14Be

Christian Forssen, V. D. Efros, Mikhail Zhukov
Nucl. Phys. A. Vol. 706, p. 48-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Hyperfine structure of hydrogenlike thallium isotopes

Peter Beiersdorfer, Steven B. Utter, Keith L. Wong et al
Phys. Rev. A. Vol. 64, p. 032506-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Analysis of decay data from neutron-rich nuclei

U. C. Bergmann, M. J. G. Borge, J. Cederkall et al
European Physical Journal A. Vol. 11 (3), p. 279-284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Thallium hyperfine anomaly

M. G. H. Gustavsson, Christian Forssen, A.-M. M\aartensson-Pendrill
Hyperfine Interactions. Vol. 127, p. 347-352
Paper i proceeding
2000

A correlated background in invariant mass spectra of three-body systems

Christian Forssen, Björn Jonson, Mikhail Zhukov
Nucl. Phys. A. Vol. 673, p. 143-156
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

New information on β-delayed neutron emission from 12,14Be

U. Bergmann, Leif Axelsson, M. J. G. Borge et al
Nucl. Phys. A. Vol. 658, p. 129-145
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 4 forskningsprojekt

2018–2021

Svaga och sällsynta processer i atomkärnan: fundamentala symmetrier och mörk materia

Christian Forssen Subatomär fysik och plasmafysik
Håkan T Johansson Subatomär fysik och plasmafysik
Tor Djärv Subatomär fysik och plasmafysik
Weiguang Jiang Subatomär, högenergi- och plasmafysik DP
Vetenskapsrådet (VR)

17 publikationer finns
2014–2019

Discovering Dark Matter Particles in the Laboratory

Christian Forssen Subatomär fysik och plasmafysik
Riccardo Catena Subatomär fysik och plasmafysik
Daniel Gazda Subatomär fysik och plasmafysik
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2013–2017

Climbing the quantum ladder

Christian Forssen Subatomär fysik och plasmafysik
STINT

2009–2014

Ab initio approach to nuclear structure and reactions (++) (ANSR)

Christian Forssen Subatomär fysik och plasmafysik
Europeiska kommissionen (EU)

18 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Christian Forssén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.