Analytical E1 strength functions of two-neutron halo nuclei: the 6He example
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

V. D. Efros

Mikhail Zhukov

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Nucl. Phys. A

Vol. 697 639-654

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07