Shell Structure of the Near-Dripline Nucleus 23O
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

D. Cortina-Gil

J. Fernandez-Vazquez

T. Aumann

T. Baumann

J. Benlliure

M. J. G. Borge

L. V. Chulkov

U. Datta Pramanik

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

L. M. Fraile

H. Geissel

J. Gerl

F. Hammache

K. Itahashi

R. Janik

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

S. Mandal

K. Markenroth

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Mikael Meister

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

M. Mocko

G. Munzenberg

T. Ohtsubo

A. Ozawa

Y. Prezado

V. Pribora

K. Riisager

H. Scheit

R. Schneider

G. Schrieder

H. Simon

B. Sitar

A. Stolz

P. Strmen

K. Summerer

I. Szarka

H. Weick

Phys. Rev. Lett.

Vol. 93 062501-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1103/PhysRevLett.93.062501

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-23