Shell Structure of the Near-Dripline Nucleus 23O
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

[Person b3f4f9a8-c545-4efc-a0a1-335a4dc38d63 not found]

[Person aac5284b-c972-4ed6-91a4-3115d0e3d95c not found]

[Person 738c5fee-1000-4a54-abbc-f325f7f5c83c not found]

[Person 862d3bd5-2503-4a84-be97-caad123de67a not found]

[Person ea964a99-af63-4b1e-9642-5a52f95489ac not found]

[Person 9ae0682a-45f6-491b-9cdc-ad170e170835 not found]

[Person 0f23ee0d-766a-44f8-9ad6-88692a2336e0 not found]

[Person ff5d8455-0c95-45e6-aab1-f958d0ae3e7e not found]

[Person 671359a9-ddb8-4680-97c1-8c70eb6cffcc not found]

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

[Person 12f29376-60e5-4f74-b6f6-6e1f3eba5835 not found]

[Person 61f09d73-3403-4421-a6e2-789a02fdc41d not found]

[Person 27eb49a2-afe8-4d82-bed9-bd0b371ed1c7 not found]

[Person 397ecac8-a6b4-402a-814d-62150fff42f3 not found]

[Person 17405488-ef8f-410b-b028-ddf2b5dd1ce9 not found]

[Person a6d47e44-66a2-47c1-9562-ec6dfe7f1304 not found]

[Person 238c2ec8-e158-46e6-9b0a-0e3bbe78969f not found]

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

[Person 6e3af7b1-834c-4f66-a3b5-797c0cbbe914 not found]

[Person cd935e9a-0066-4186-981a-3524dca76f50 not found]

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

[Person 614fd36d-1369-4fb4-bd75-fcea6bf8eb06 not found]

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

[Person ea16730e-b3cd-4838-9a79-7336c02447fb not found]

[Person 5383765c-d628-4c28-872f-5351c69997c3 not found]

[Person 1ebd5569-9661-454c-9e48-a00b937f31a2 not found]

[Person c80bdd25-2bfc-4bd4-9d7e-6fe1f5f434ff not found]

[Person 1e855345-6634-4179-bb95-e7d94116b4d7 not found]

[Person 9c56000f-9b61-4ee0-9922-eab261e693b7 not found]

[Person 947bee87-11e6-447e-8b8d-b3e75c59f200 not found]

[Person 7b708cbc-ee0d-4da3-86fd-3f4c2ac321e9 not found]

[Person 496d9ec6-5a59-4ba5-a951-7490707be2ec not found]

[Person d8487775-ec38-4f6e-96ce-7b60ac0545b7 not found]

[Person 46438de8-5bd7-4381-865f-2220976f795a not found]

[Person b9d8595d-994d-490b-a90d-b14b1252a364 not found]

[Person da917c8a-0acd-4170-b8d1-d00459630081 not found]

[Person 5d7c4624-8dd8-4879-b49c-5087fddaf98a not found]

[Person a7f10778-e4c5-406e-9909-4de93646a37d not found]

[Person f9e9861d-9a2c-4c12-b8eb-1ab53e136a9e not found]

[Person 89daf83f-19d7-4a95-8405-e98ee07f7ade not found]

Phys. Rev. Lett.

Vol. 93 062501-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1103/PhysRevLett.93.062501

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-23