New information on β-delayed neutron emission from 12,14Be
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

U. Bergmann

Leif Axelsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

M. J. G. Borge

V. N. Fedoseyev

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

H. O. U. Fynbo

S. Grévy

P. Hornshoj

Y. Jading

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

U. Köster

Karin Markenroth

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

F. M. Marqués

V. I. Mishin

Thomas Nilsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

A. Oberstedt

H. L. Ravn

K. Riisager

G. Schrieder

V. Sebastian

H. Simon

O. Tengblad

Fredrik Wenander

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Katarina Wilhelmsen Rolander

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Nucl. Phys. A

Vol. 658 129-145

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07