Hyperfine structure of heavy hydrogen-like ions
Paper i proceeding, 2003

Författare

P. Beiersdorfer

J. R. Crespo López-Urrutia

S. B. Utter

E. Träbert

M. G. H. Gustavsson

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Ann-Marie Mårtensson-Pendrill

Nucl. Inst. Meth. Phys. B

Vol. 205 62-65

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06