Hyperfine structure of hydrogenlike thallium isotopes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Peter Beiersdorfer

Steven B. Utter

Keith L. Wong

José R. Crespo López-Urrutia

Jerry A. Britten

Hui Chen

Clifford L. Harris

Robert S. Thoe

Daniel B. Thorn

Elmar Träbert

Martin G. H. Gustavsson

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Ann-Marie Mårtensson-Pendrill

Phys. Rev. A

Vol. 64 032506-

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06