Radiative capture and electromagnetic dissociation involving loosely bound nuclei: The 8B example
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

N. B. Shul'gina

Mikhail Zhukov

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Phys. Rev. C

Vol. 67 045801-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07