Analytical approach to electromagnetic processes in loosely bound nuclei: application to 8B
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Natalia Shulgina

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Mikhail Zhukov

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Phys. Lett. B

Vol. 549 79-84

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07