Surrogate nuclear reaction methods for astrophysics
Paper i proceeding, 2007

Författare

J. Escher

F. S. Dietrich

Christian Forssen

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B

Vol. 261 1075-1078

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Astronomi, astrofysik och kosmologi

DOI

10.1016/j.nimb.2007.04.223

Mer information

Skapat

2017-10-06