A correlated background in invariant mass spectra of three-body systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Mikhail Zhukov

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Nucl. Phys. A

Vol. 673 143-156

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07