Analytical studies of 8B electromagnetic dissociation
Paper i proceeding, 2003

Författare

Christian Forssen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

V.D. Efros

Natalia Shulgina

Mikhail Zhukov

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Nucl. Phys. A

Vol. 718 434-436

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07