Can connected commuting graphs of finite groups have arbitrarily large diameter ?
Kapitel i bok, 2015

The whole paper is an extended abstract.

Författare

Peter Hegarty

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Dmitrii Zhelezov

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Geometry, Structure and Randomness in Combinatorics, CRM Series, No. 18

141-144
978-88-7642-525-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Algebra och logik

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Diskret matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-88-7642-525-7

Mer information

Skapat

2017-10-08