Vector quantization of glottal pulses
Paper i proceeding, 1995

Författare

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Lindén

Institutionen för informationsteori

Jan Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

EUROSPEECH

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07