Snabb eller långsam - Hur bedömer man en segelbåts prestanda?
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Med några enkla nyckeltal kan man få en god indikation på en segelbåts fartpotential och säkerhetsegenskaper. Har du tillgång till segelbåtens specifikation är det lätt att göra en första bedömning. I många fall tillhandahålls ett polardiagram av konstruktören. Men hur tas det fram och hur tolkar man diagrammet? I den här artikeln förklarar Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, grunderna i hur man teoretiskt bedömer en segelbåts egenskaper vad gäller prestanda och säkerhet.

säker

snabb

Segelbåt

polardiagram

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Search Magazine

2000-2378 (ISSN)

Vol. 51 5 74-78

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07