What’s taking space on site? Embodied place making in construction
Paper i proceeding, 2015

work

Embodiement

site managers

placespace

Författare

Rikard Sanberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ani Raiden

APROS/EGOS CONFERENCE, SYDNEY DECEMBER 2015

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07