Mechanical and thermal characterization of melt-filtered, blended and reprocessed post-consumer WEEE thermoplastics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Recycling

Vol. 1 89-100

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07