Controlling edge plasma rotation through poloidally localized refueling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Per Helander

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Peter J Catto

Physics of Plasmas

Vol. 10 4396-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06