Nonlinear neoclassical transport in tokamak edge plasmas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Contributions to Plasma Physics

Vol. 42 339-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06