Effect of neutral atoms on tokamak edge plasmas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Peter J Catto

Per Helander

Physics of Plasmas

Vol. 8 5214-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08